Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej dla osób powracających z zagranicy.

Osobom powracającym z zagranicy zaleca się poddanie 14 dniowemu odosobnieniu realizowanemu w warunkach domowych (kwarantannie) aby ograniczyć bezpośrednie kontakty z innymi osobami celem zapobieżenia ewentualnemu rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem.

Prosi się każdą osobę powracającą z zagranicy, która przebywała w krajach gdzie występuje transmisja  koronawirus SARS CoV-2, lub miała kontakt z osobą zakażoną, o telefoniczne poinformowanie Inspektora Sanitarnego o tym fakcie w celu objęcia nadzorem epidemiologicznym.

 

Kwarantanna domowa  jest realizowana wobec osoby zdrowej, która ma obowiązek poddania się nadzorowi epidemiologicznemu polegającemu na: prowadzeniu samokontroli własnego stanu zdrowia, tj. pomiarze temperatury ciała przynajmniej dwukrotnie w ciągu dnia oraz obserwacji stanu zdrowia pod kątem wystąpienia takich objawów chorobowych jak: gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu.

 

W ramach kwarantanny rekomenduje się w miarę możliwości ograniczenie kontaktu z domownikami, a zwłaszcza osobami starszymi, kobietami w ciąży, dziećmi, osobami przewlekle chorymi. Zachowanie izolacji od pozostałych domowników i przestrzeganie zasad higieny ma stanowić barierę niezbędną do ochrony zdrowia lub życia ludzkiego.

 

Dzwoniąc do Inspektora Sanitarnego na numery 17/2271150, lub 606946473 należy poinformować o swoich danych osobowych, w tym PESEL, miejsca w którym się przebywało, środka transportu którym się wróciło z zagranicy. Powyższe dane będą zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego.