Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawia

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego raz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/