Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

PPIS w Kolbuszowej przekazuję pismo w sprawie koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Odpowiadając na pismo numer HŚ.NS.541.52.2020 z dnia 13 marca 2020 r. w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny prezentuje poniżej swoje stanowisko.