Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej - Aktualności i ogłoszenia

 • 1. Organizatorem konkursu „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy, zwanym dalej „konkursem”, jest Główny Inspektorat Sanitarny, z siedzibą przy ul. Targowej 65 w Warszawie, zwany dalej „Organizatorem”.
  2. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
  3. Udział w konkursie jest dobrowolny.
  4. Konkurs polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

  Więcej
 • Informacja - "Oszczędź dziecku ospy"

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej bierze udział w kampanii edukacyjnej pt.: "Oszczędź dziecku ospy", której głównym inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Higieniczne.
  Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń tą chorobą i możliwości ochrony przed ospą.
  Więcej informacji na stronie internetowej www.ospawietrzna.pl

  Więcej
 • POSTAWY POLAKÓW WOBEC PALENIA TYTONIU

  Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

  Więcej
 • Informacja

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej informuje, że na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl znajduje się „Informacja dla importerów żywności” dotycząca zmiany od dnia 14 grudnia 2019r przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT.

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej na podstawie analizy sprawozdania z badań wody z dnia 17.09.2019r.

  Stwierdza

  Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Raniżów

  w miejscowościach: Raniżów, Wola Raniżowska, Mazury, Zielonka, Staniszewskie, Korczowiska

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej na podstawie analizy sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej

  Stwierdza,

  Warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu na terenie gminy Raniżów

  w miejscowościach: Raniżów, Wola Raniżowska, Mazury, Zielonka, Staniszewskie, Korczowiska

  Więcej
 • KONFERENCJA Borelioza – zagrożenie dla zdrowia

  Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej

   

  Zapraszamy osoby zainteresowane tematem szczególnie ze środowisk wiejskich do wzięcia udziału w konferencji w dniu 24 września 2019r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Kolbuszowskiego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 sala 220.

  Uczestnictwo należy zgłosić telefonicznie do dnia 20 września 2019r. pod numer tel. 17-2271150 .

  Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

  Więcej
 • Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej

  Zapraszamy osoby zainteresowane tematem szczególnie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w konferencji w dniu 24 września 2019r. o godz. 11:00

  w budynku Starostwa Kolbuszowskiego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 sala 220.

  Uczestnictwo należy zgłosić telefonicznie do dnia 20 września 2019r. pod numer tel.17-2271150 .

  Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

  Więcej
 • Komunikat dla pracodawców i pracowników

  Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91. posiedzeniu Komisji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zamieszczone komunikaty V i VI odnoszące się do wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw dla czynników takich jak: 

  Więcej
 • Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 12 a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt la) i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), po uwzględnieniu wyników badań wody oraz ocen jakości wody sporządzonych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych

  informuje, że
  w sezonie letnim 2019 na terenie województwa podkarpackiego nadzorem objęte będą niżej wymienione kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej na podstawie analizy sprawozdania z badań wody z dnia 30.05.2019r. stwierdza

  Przydatność wody do spożycia przez ludzi

  z wodociągu na terenie gminy Dzikowiec w miejscowościach: Dzikowiec, Kopcie, Lipnica, Mechowiec, Płazówka, Wilcza Wola, Spie


  Niniejszy komunikat zmienia komunikat z dnia 25.05.2019r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z sieci wodociągowej wodociągu na terenie gminy Dzikowiec na terenie miejscowości: Dzikowiec, Kopcie, Lipnica, Mechowiec, Płazówka, Wilcza Wola, Spie.

   

  Więcej
 • Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy instytucji z terenu powiatu. Wspólnie razem podjęto temat problemu dopalaczy w powiecie. Wnioski na zakończenie były następują: problem dopalaczy w powiecie nie występuje. Nie mniej jednak wskazano  na kilka zdarzeń, które mogłyby  problem dopalaczy w powiecie rozpowszechnić, dlatego wszyscy powinniśmy być czujni i prowadzić szeroko zakrojoną profilaktykę.

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej informuje odbiorców wody z wodociągu dla gminy Dzikowiec, zaopatrujący miejscowości Gminy Dzikowiec tj. Dzikowiec, Kopcie, Lipnica, Mechowiec, Płazówka, Wilcza Wola, Śpie, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi; WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA, MYCIA OWOCÓW

  Więcej
 • INFORMACJA DLA POWODZIAN

  Informacja dla powodzian o wodzie do picia, postępowaniu z żywnością, dezynfekcją pomieszczeń, sprzętu, ubrań, bielizny i przedmiotów użytku. 

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej zaprasza na konferencję pod hasłem: „Jest problem, czy go nie ma? Dopalacze w powiecie kolbuszowskim”, która odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul.11-go Listopada 10 sala 220.

  Więcej
 • W dniu 5 kwietnia 2019r. w budynku Starostwa Kolbuszowskiego  odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Plastycznego  ph: „Nie pal przy mnie proszę”. Organizatorem działań był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej.

  Więcej
 • Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym  przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

  Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

  • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
  • używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji włosów,
  • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
  • mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
  • wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
  • systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp.
  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej uprzejmie informuje o organizowanej  przez Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego konferencji pt.
  Profilaktyczna ochrona zdrowia i zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy”.
  Konferencja odbędzie się 21 marca 2019 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,
  ul. Wierzbowa 16.

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej zwraca się prośbą o docenienie problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa pracowników przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne, m.in. na odrę. Ze względu na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę, apelujemy o stosowanie szczepień ochronnych pracowników zatrudnionych w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej dołącza list opracowany we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w sprawie szczepień ochronnych przeciwko odrze. 

  Więcej
 • Telefon Zaufania HIV/AIDS

  22 692 82 26 lub 801 888 448*
  (*połączenie płatne tylko za pierwszą minutę)

  HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie
  • Czy choć raz w swoim życiu zmieniłeś/zmieniłaś partnera seksualnego?
  • Czy miałeś/miałaś kontakt seksualny bez zabezpieczenia prezerwatywą z przypadkowym partnerem?
  • Czy zdarzyło Ci się, że po alkoholu lub narkotykach utraciłeś/utraciłaś kontrolę nad swoim zachowaniem?
  • Czy bierzesz narkotyki lub inne środki drogą dożylną?

  Więcej