Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej - Aktualności i ogłoszenia

 • Zapobieganie grypie w szkołach i placówkach oświatowych

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej, z uwagi na możliwość wystąpienia zwiększonej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne, zaleca w placówkach oświatowo – wychowawczych stosowanie odpowiedniej profilaktyki przeciw grypie oraz prosi o przypominanie rodzicom, aby w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych dzieci pozostały one pod opieką w domu – nawet jeśli objawy chorobowe są łagodne, nie oznacza to, że rozsiewane wirusy nie są zagrożeniem dla osób znajdujących się w naszym otoczeniu.

  Więcej
 • ZAPROSZENIE

  Powiatowy  Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej,

  Kierownik Biura Powiatowego ARIMR w Kolbuszowej,

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej,

  Zaprasza na KONFERENCJĘ, która odbędzie się dnia 12 lutego 2019r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

   

  Więcej
 • Bezpieczne Ferie

  Główny Inspektor Sanitarny i Komendant Główny Policji skierowali list do rodziców

  https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczneferie-list/

  Więcej
 • Zalecenia dla organizatorów wypoczynku.

  Wypoczynek  dzieci  i  młodzieży  jest  organizowany  w  czasie  wolnym  od  zajęć  lekcyjnych.

  Różnorodne formy wypoczynku uzupełniają ofertę placówek nauczania  w zakresie aktywności  fizycznej  oraz  rozwoju  zainteresowań,  w  tym,  krajoznawczych,  turystycznych, sportowych czy kulturalnych. Jest to również okazja, dla dzieci i młodzieży do odpoczynku i zabawy oraz nawiązywania trwałych i dobrych relacji z innymi.

  Więcej
 • Mam czas rozmawiać o teście na HIV

  W piątek, 23 listopada 2018 r., rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”,  promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.

  Warszawa, 20 listopada 2018 r. – Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, rozpoczynający się w najbliższy piątek 23 listopada i 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS, są doskonałą okazją, żeby wykonać test w kierunku HIV. Badanie można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) w całej Polsce, które w tych dniach będą pracowały częściej oraz dłużej.

   

  Więcej
 • W niniejszym liście zwracam się do państw z gorącym apelem, o docenienie wagi problemu jakim jest zabezpieczenia państwa dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

  Pragnę zwrócić uwagę na bieżąca sytuację dramatycznego wzrostu liczby zachorowań na odrę w Europie. Do 5 października 2018 r najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumuni (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290), Włoszech (2 248). W tym samym czasie na Ukrainie odnotowano ponad 32 000 przypadków odry. Problem odry występuje również w Czechach, Słowacji, Niemczech, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie, Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w okresie od w 1 stycznia do 31 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te wskazują na fakt dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej informuje, że w ramach prowadzonej działalności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej istnieje możliwość bezpłatnych konsultacji w zakresie oceny grzybów świeżych dzikorosnących.  Konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430 . Z uwagi na pracę w terenie osób prowadzących konsultacje prosi się, w miarę możliwości, o wcześniejsze umówienie konsultacji (tel. 17 2271 150).

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej na podstawie analizy sprawozdań z badań wody z dnia 09.07.2018r.

  stwierdza

  Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Widełka w miejscowościach: Widełka, Kupno, Poręby Kupieńskie, Bukowiec, Domatków, Przedbórz, Huta Przedborska

  Niniejszy komunikat zmienia komunikat z dnia 06.07.2018r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z sieci wodociągowej wodociągu Widełka na terenie miejscowości: Widełka, Kupno, Poręby Kupieńskie, Bukowiec, Domatków, Przedbórz, Huta Przedborska.

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej informuje odbiorców wody z wodociągu Widełka zaopatrującego miejscowości: Widełka, Kupno, Poręby Kupieńskie, Bukowiec, Domatków, Przedbórz, Huta Przedborska, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi:  Woda nie nadaje się do spożycia, mycia naczyń, owoców.

  Więcej
 • #mamczasrozmawiac jak kobieta z kobietą

  W piątek 8 czerwca rusza nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy, o zdrowiu, w tym o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową np. AIDS.

  Więcej
 • SERWIS Kąpieliskowy

  Komunikaty dotyczące jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli można znaleźć pod linkiem:
  https://wsse.rzeszow.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-higieny-komunalnej/serwis-kapieliskowy

   

  Więcej
 • PATENT na bezpiecznie wakacje

  Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą.

  W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my - Państwowa Inspekcja Sanitarna.

  A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje:

  Więcej
 • Wymagania dotyczące organizacji placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452).

  Więcej
 • W przypadku osób palących prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wieńcową i udar mózgu jest dwu- do czterokrotnie wyższe niż wśród niepalących, a u dorosłych narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego ryzyko zachorowania wzrasta o 25-30%. Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa 2018, Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca spowodowanych paleniem tytoniu i podkreśla, jak wiele można zyskać natychmiast po zaprzestaniu palenia. „Papierosy niszczą serce – wybierz zdrowie zamiast papierosa”.

  Więcej
 • Zachęcamy do udziału w akcji „Wiosna bez pneumokoków”, która umożliwia przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom u dzieci do 5 r.ż. (z roczników 2013-2016).
  O szczegóły można dopytać się w swoim Punkcie Szczepień.
  Więcej informacji dostępnych jest również na stronie Ministerstwa Zdrowia:
  http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zaszczep-swoje-dziecko-przeciwko-pneumokokom-bezplatnie/ .

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej informuje, że od kwietnia 2018r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) realizować będzie kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”, skierowaną m.in. do przedsiębiorców. Celem kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne, jak również substancje rakotwórcze w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.

  Więcej
 • PATENT na bezpiecznie ferie

  Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my
  - Państwowa Inspekcja Sanitarna.
  A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne ferie:

  Więcej
 • Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, z uwagi na możliwości wystąpienia zwiększonej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne zwraca się z prośbą aby uczulić dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych odnośnie stosowania odpowiedniej profilaktyki przeciw grypie oraz wzmożyć nadzór nad zapewnieniem przez placówki dostępu do ciepłej wody i środków higieny osobistej w sanitariatach.

   

  Więcej
 • Na podstawie analizy sprawozdania (z dnia 06.10.2017) badań próbek wody pobranych w dniu 04.10.2017r. (po podjętych przez zarządcę wodociągu działaniach naprawczych) z sieci wodociągowej wodociągu Huta Komorowska na terenie gminy Majdan Królewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej informuje, że

  woda z sieci wodociągowej wodociągu Huta Komorowska na terenie gminy Majdan Królewski jest przydatna do spożycia przez ludzi.

  Więcej
 • Na podstawie analizy sprawozdań (z dnia 28.09.2017) badań próbek wody pobranych w dniu 26.09.2017r. (po podjętych przez zarządcę wodociągu działaniach naprawczych) z sieci wodociągowej wodociągu Huta Komorowska na terenie gminy Majdan Królewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej informuje, że

  woda z sieci wodociągowej wodociągu Huta Komorowska na terenie miejscowości: Huta Komorowska, Majdan Królewski, Brzostowa Góra, Krzątka, Rusinów, Wola Rusinowska jest przydatna do spożycia przez ludzi.

  Więcej