Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej - Aktualności i ogłoszenia

 • W pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 22.09.2017 próbkach wody z sieci wodociągowej wodociągu Huta Komorowska na terenie gminy Majdan Królewski wykryto Bakterie grupy coli i Enterokoki.

  W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej w dniu 25.09.2017r. wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia wraz z zakazem korzystania z wody do celów spożywczych.  Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzi.

  Woda z tego wodociągu może być wykorzystywana do celów gospodarczych.

  Więcej
 • Miejsca wykorzystywane do kąpieli

  Komunikat nr 4 PPWIS o kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa podkarpackiego.

   

  Więcej
 • Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży. Każdego roku z wypoczynku organizowanego w kraju i za granicą korzysta ponad 1 200 000 dzieci i młodzieży1. Rodzice poszukują ciekawych ofert turystycznych odnoszących się do zainteresowań i uzdolnień dzieci, ale przede wszystkim chcą mieć pewność, że wybrana forma wypoczynku jest bezpieczna dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym odbywa się pod nadzorem kuratora oświaty.

  Więcej
 • „Anioły czy Upiory”, „Bagaż uzależnień”, „Wózek”, „Na własnej skórze” to tytuły spektakli zaprezentowanych podczas III Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”. Organizatorami Przeglądu byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kolbuszowej, Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Cmolasie.

  Więcej
 • EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 24-30 kwietnia 2017 r.

  Europejski Tydzień Szczepień - jest inicjatywą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która jest realizowana i koordynowana przez państwa na poziomie lokalnym. Stałym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie szczepień ochronnych.
  W tym roku WHO zwraca szczególną uwagę na potrze-by i korzyści wynikające ze szczepień na każdym eta-pie życia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup.

  Więcej informacji:

  http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2017/event/en

   

  Więcej
 • Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

  Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży (HBSC-Health Behaviour in School-aged Children. WHO Collaborative Study 2010), z których wynika, że 4 godziny i więcej spędza codziennie w domu:

  • 25,9% badanych uczniów przy odrabianiu lekcji,
  • 22,4% uczniów przy oglądaniu telewizji w tygodniu,
  • 44,4% uczniów przy oglądaniu telewizji w dni wolne od szkoły,
  • 27,3% korzysta z komputera.
  Więcej
 • Niniejsza instrukcja określa wymagania higieniczno - sanitarne podczas wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego metodą harcerską w formie stacjonarnych obozów pod namiotami, bez stałej infrastruktury, przy zachowaniu zamierzonego, w szczególności wychowawczego, celu wypoczynku.

  Więcej
 • PEDIKULOZA - czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie

  Pedikoloza - to inaczej wszawica jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculus humanus capitis). Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, internaty, szkoły, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy społecznej, noclegownie).

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej informuje, o kolejnej edycji europejskiej kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy  - Państwowy Instytut Badawczy - skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw.

   

  Więcej
 • Jak wynika z interpretacji wytycznych rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, osoba dokonująca obróbki żywności lub przygotowująca, przechowująca lub podająca ją sporadycznie (np. podczas wydarzeń o charakterze religijnym, kiermaszów), nie podlega wymogom Wspólnoty Europejskiej w zakresie higieny, takim jak podlegają przedsiębiorstwa spożywcze.   Ważne jest, aby osoby przygotowujące posiłki dla pielgrzymów (także we własnych kuchniach domowych)  stosowały zasady dobrej praktyki higienicznej oraz produkcyjnej w celu uniknięcia zakażeń bakteryjnych.

  Więcej
 • Cukrzyca jest przyczyną niedomagania i cierpienia około 60 mln. osób, które żyją z tą chorobą w Europejskim Regionie WHO. Stanowi również poważne obciążenie dla gospodarki i systemu ochrony zdrowia w państwach Regionu. Może prowadzić do rozwoju chorób układu krążenia, utraty wzroku, niewydolności nerek, amputacji kończyn i śmierci.

  Więcej