Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej - Koordynator ds. dostępności

-

Koordynatorem ds. Dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej jest Małgorzata Wilk,
adres poczty elektronicznej psse.kolbuszowa@pis.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 227 11 50.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.