Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Tryb działania - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Tryb działania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawą o działalności leczniczej, oraz przepisami szczegółowymi.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej przyjmowane i załatwiane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10, (kod pocztowy: 36-100 Kolbuszowa ) w godzinach: 7.30-15.05. 


Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej przyjmuje skargi i wnioski oraz udziela informacji o sposobie ich rozpatrywania codziennie w godzinach od 7.30 - 15.05. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem sprawującym nadzór merytoryczny nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej i właściwym do rozpatrywania skarg na jego działalność.